(ชมคลิป)จังหวัดเลยจับมือมิตรผลส่งเสริมชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดแทนการเผาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่แปลงสาธิต คุณสุวารีย์ รัชตะสุวิโรจน์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด”การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวอ้อยสด แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้” มี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง นายสิทธิบูรณ์ รัชตะสุวิโรจน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การสาธิตใช้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวอ้อยสด แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ภายใต้โครงการเพิ่มอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ ประจำปี 2564 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศไทย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถสร้างอาชีพและการสร้างงานได้กว่า 600,000 คน ที่สำคัญคือบุคคลที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายก็คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริการจัดการในไร่อ้อยเพื่อให้ทดแทนการใช้แรงงาน การบริหารจัดการไร่อ้อยได้ทันเวลา เพิ่มรายได้จากการทำไร่อ้อยให้สูงขึ้นด้วยการรณรงค์ให้พี่น้องชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนส่งเข้าโรงงาน ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงไม่ควรเผาอ้อย เนื่องจากอ้อยไฟไหม้จะมีผลต่อคุณภาพของอ้อยโดยตรง ทั้งเรื่องน้ำหนักและความหวานลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับรถลงไปด้วย อีกทั้งยังจะถูกกีดกันจากประเทศทั่วโลกที่กำลังรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
นายอดุลย์ คลองเคหัง ผู้อำนวยการด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง กล่าวว่า การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวอ้อยสด แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพอ้อยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีพี่น้องชาวไร่อ้อยร่วมใจกันตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยเข้าสู่โรงงาน เนื่องจากจะทำให้น้ำตาลไม่ได้คุณภาพและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเก็บเกี่ยวอ้อยสด คุณภาพดี แก้ไขการขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย
ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงได้ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย ได้ให้ความสำคัญถึงปัญหา จึงได้มีการจัดประชุม อบรม ถ่ายทอดความรู้การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ การเตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานในภาคการเกษตร ในปัจจุบันได้ส่งเสริมเครื่องสางใบแล้ว จำนวน 180 เครื่อง รถตัดอ้อย จำนวน 28 คัน และเครื่องอัดใบอ้อย จำนวน 38 เครื่อง อีกทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยสดเข้าสู่โรงงานน้ำตาลได้มากถึง 82 % อีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย