ผวจ.อุบลฯร่วมปั่นจักรยานเก็บขยะสองข้างทางกิจกรรม “ปั่นรักษ์เมือง”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ.พร้อมด้วยนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผวจ.อบ. นายพีรวัส เมฆินผอ.สนง.ทสจ.อบ. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชตินายกอบต.โนนผึ้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

จากนั้นเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นรักษ์เมือง” ร่วมกับข้าราชการและชุมชนบำรุงต้นไม้ทรงปลูก (รวงผึ้ง),ปั่นจักรยานเก็บขยะสองข้างทาง,ให้กำลังใจชุมชน ณ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนผึ้งชมการสาธิตการจัดการขยะชุมชน,เน้นย้ำให้เกษตรกรลดการเผา ไถกลบตอซังข้าวตามแนวทางเกษตรปลอดการเผา Zero Burn เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่น pm2.5และมอบนโยบายการจัดการนิเวศวิทยาและภูมิทัศน์ในพื้นที่สนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นต่อไปซึ่งในการทำกิจกรรมวันนี้ (30 มกราคม )อ.วารินชำราบ
ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

Related posts