บิ๊กทหาร รอง ผอ.กอ.รมน.หนองบัวลำภู รับรางวัลพระพฤหัสบดี

บิ๊กทหาร รอง ผอ.กอ.รมน.หนองบัวลำภู รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทผู้มีคุณูประการต่อการศึกษา
ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่ง สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีคุณูประการต่อการจัดการศึกษา ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน สกสค.ได้รับการประกาศยกย่องให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 จำนวน 10 รางวัล โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ 2 ตลอดจนคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในรางวัลที่ได้รับ
นางอนงค์ฯ ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยสำนักงานคณะกรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”ประจำปี พ.ศ.2563ในระดับประเทศ จำนวน 837 รางวัล โดยมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และรางวัลประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2564 ในส่วนของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ในส่วนของผู้บริหาสถานศึกษา อาทิ ว่าที่ ร.อ.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดร ผอ.โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม.เขต 19 ประเภทครูและคณาจารย์ นางสาวตรีชฏา รัชชูวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.เขต 2 และประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา อาทิ นางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
โดยในจำนวน 10 รางวัลนั้น จะเห็นได้ว่ามีบุคลากรที่ทรงคุณค่าและมีคุณูประการต่อการศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู และสมควรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้คือ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) ได้รับรางวัลประเภทผู้มีคุณูประการ สำหรับ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและเสียสละภายใต้บทบาท อำนาจ และหน้าที่ในการกำกับดูความมั่นคงของจังหวัดหนองบัวลำภู ในหลายๆด้านประกอบกับท่านเป็นนายทหารที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ
ในขณะที่ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวความรู้สึกสั้นๆว่า รางวัลที่ได้รับถือเป็นเกียรติยศ แห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งหากไม่มีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ก็จะไม่มีโอกาสได้ทำงาน และหากไม่มีผู้ร่วมงาน ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตลอดจนครอบครัว ที่ได้เป็นฟันเฟือง เป็นกำลังใจสำคัญรางวัลในวันนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ขอขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ทำให้ได้รางวัลอันสำคัญและมีเกียรติยิ่ง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู