ทั่วไทย-ฝีแตก“บุญลือ” เรียก กกท.แจงเหตุชวนสงสัย รายการวิ่ง UTMB2020และรายการมวยแซทฮีโร่ซีรีส์ มวยไทย หลังมีผู้ร้องว่าไม่โปร่งใส

รัฐสภา-เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ชั้น 4 ห้องประชุม 416 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33 มี กรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมสาระสำคัญครั้งนี้มี 2 เรื่อง คือ พิจารณากำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่อง ความไม่โปร่งใสในการจัดการแข่งขันวิ่ง Trail รายการ Thailand by UTMB2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยรายการ “แซท ฮีโร่ ซีรีส์ มวยไทย” ซึ่งได้ร้องเรียน ผู้อำนวยการสำนักกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยและการพิจารณากำหนดแนวทางในการพิจารณาศึกษาปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ดร.สิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ เลขานุการคณะกรรมาธิการ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการดำเนินการจัดการแข่งวิ่ง Trail รายการ Thailand by UTMB 2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องรายได้จากการจัดการแข่งขันค่าโฆษณา การบริหารจัดการรายได้ที่ขาดความชัดเจนโปร่งใส และการจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่มีนักกีฬาบางส่วนไม่ได้รับ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับโลก จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยในวงการกีฬาไทยและระดับสากล เพื่อสร้างความโปร่งใสและเชื่อมั่นต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนนอกจากนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังถูกร้องเรียนถึงการใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยรายการ “แซท ฮีโร่ ซีรีส์ มวยไทย” ณ เวทีมวย เวิลด์ สยาม สเตเดียม (ตะวันนา)ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั้งสองเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ต่อมา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สปช.และ สปท. ได้เข้าพบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เร่งพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ทั้งนี้ ปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่คณะกรรมาธิการได้มีการหยิบยกขึ้นพิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งข้อมูลรายงานชี้แจงข้อคำถามของคณะกรรมาธิการ เช่น ผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ แห่งบทเฉพาะกาล การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาวิชาการ อธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผลความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินการ เป็นต้น ต่อมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานผลตามมติดังกล่าวแล้วตามลำดับ แต่ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขการดำเนินการยังไม่มีความคืบหน้าประการใด

ภายหลังจากรับฟังการรายงาน ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้หารือในคณะกรรมาธิการฯ ได้ที่ประชุม กรณีเรื่องร้องเรียน เรื่อง ความไม่โปร่งใสในการจัดการแข่งขันวิ่ง Trail รายการ Thailand by UTMB2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยรายการ “แซท ฮีโร่ ซีรีส์ มวยไทย” มีมติให้เชิญ ผู้ถูกร้องและผู้ร้องมาชี้แจงในที่ประชุมคราวต่อไป ส่วนกรณีปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ประชุมจึงมีมติ ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป

Related posts