นครพนม(ชมคลิป)เจ้าฟ้าจุฬาภรฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ต้านภัยหนาว กว่า 1,000 ผืน


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระราชทานผ้าห่มกันหนาว กว่า 1,000 ผืน ช่วยเหลือพสกนิกร พื้นที่ 4 อำเภอ ตามแนวชายแดน ต้านภัยหนาว หลังนครพนม หนาวจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำ 9-12 องศา นานนับเดือน ภาครัฐเอกชน เร่งสำรวจให้การช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยมีพระเมตตาต่อพสกนิกรในพื้นที่ จ.นครพนม ซึ่งประสบปัญหาภัยหนาว พร้อมได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว รวม 1,000 ผืน ให้กับราษฎร ในพื้นที่อำเภอชายแดน รวม 4 อำเภอ มี อำเภอท่าอุเทน จำนวน 400 ผืน อำเภอบ้านแพง จำนวน 200 ผืน อำเภอนาหว้า จำนวน 200 ผืน และ อ.โพนสวรรค์ จำนวน 200 ผืน โดยมีการประกอบพิธีมอบผ่านผู้นำชุมชนหมู่บ้าน นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป เนื่องจากเป็นมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิดระบาด โดยพสกนิกรชาว จ.นครพนม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ อย่างหาที่สุดมิได้
ต่ำสุดเฉลี่ยที่ประมาณ 9-12 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบหนัก ทั้งอากาศหนาวเย็น และมีลมกระโชกแรง ทำให้มีชาวบ้านที่ยากจน ด้อยโอกาส ประสบปัญหาขาดแคลน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยทาง จ.นครพนม พร้อมหน่วยงานภาครัฐเอกชน ได้เร่งสำรวจให้การช่วยเหลือมาต่อเนื่อง ซึ่งทาง จ.นครพนม ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้วมากกว่า 20,000 ชิ้น และยังได้ระดมการช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไป


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล  จังหวัดนครพนม