หนองบัวลำภู (ชมคลิป) เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชรกิติยาภาราม) แห่งแรกของประเทศไทยเป็นเรือนจำ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคม

เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราว(บ้านห้วยเตย)วัดพัชรกิติยาภาราม ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย(วัดพัชรกิติยาภาราม)จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคมโดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ

เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย สังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เรือนจำชั่วคราวฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านงานศิลปะปูนปั้น ด้านบริการและมุมพักผ่อนหย่อนใจ อนาคตจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 คน ซึ่งสอดรับกับคำขวัญจังหวัดหนองบัวลำภู “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” และภายใต้ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ให้นโยบายไว้ในภารกิจการคืนคนดีสู่สังคม เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมทักษะต่างๆ ให้ผู้ต้องขังมีความพร้อม ออกไปสู่สังคมภายนอก ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของเรือนจำให้เปลี่ยนไปจากเดิมที่สังคมภายนอก มองว่าเป็นแดนสนธยาให้เป็นดินแดนแห่งการสร้างและการให้โอกาส

ต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนตั้งแต่ระดับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จนถึงพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้คืนคนดีสู่สังคม เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมทักษะต่างๆ ให้ผู้ต้องขังมีความพร้อม ออกไปสู่สังคมภายนอก ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของเรือนจำให้เปลี่ยนไปจากเดิมที่สังคมภายนอก มองว่าเป็นแดนสนธยาให้เป็นดินแดนแห่งการสร้างและการให้โอกาส

นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย เป็นเรือนจำชั่วคราวแห่งแรกของ กรมราชทัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของวัด ชื่อวัดพัชรกิติยาภาราม เป็นวัดที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดให้กรมราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 ไร่ เพื่อจัดสร้างเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ประกาศจัดตั้งเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 – 3 ปี เรือนจำชั่วคราวฯ มีโซนแห่งการเรียนรู้ถึง 4 โซนทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพเน้นให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ในอันที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร และขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร โดยความคาดหวังพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเรือนจำชั่วคราวที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนาให้เป็นเรือนจำส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู