ขอนแก่น(ชมคลิป)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดึงเยาวชนให้เห็นความสำคัญของป่าไม้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง บริเวณหินช้างสี อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานวันอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ แทนผู้อำนวยการาำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน โดยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง ร่วมงานประมาณ 190 คน โดยมีนายอภิเดช หมื่นน้อย ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

โดยในการจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองได้จัดงานขึ้นบริเวณหินช้างสี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีเยาชนเข้ามาร่วมงานเพื่อสร้างจิดสำนักที่ดีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ พร้อมกับชมนิทัศการของดูแลรักษาป่าไม้ เช่นการป้องกันไฟป่า สำนึกถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาสัตว์ป่า พร้อมกับมีการปล่อยแถวชุอปฏิบัติการป้องกันและปรายปรามการลีกลอบทำลายทรัพยากกรป่าไม้ จำนวน 50 คน

พร้อมกันนั้นได้มีกิจกรรมบนเวทีการแสดงของนักเรียนชิงรางวัลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จักการออกบูธของส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้อีกด้วย จากนั้นได้มีการให้นักเรียนและผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชนสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติของหินช้างสีต่อไป

Related posts