หนองคาย -จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ของดีเมืองหนองคาย ประจำปีการผลิต 2563/64 เพื่อคัดเลือกข้าวหอมมะลิ ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ

จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ของดีเมืองหนองคาย ประจำปีการผลิต 2563/64 เพื่อคัดเลือกข้าวหอมมะลิ ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัด ปีการเพาะปลูก 2563/64
ซึ่งกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับจังหวัด ปีการเพาะปลูก 2563/64 ครั้งที่ 39 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในเชิงพาณิชย์ ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งการประกวดข้าวหอมมะลิครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิของดีเมืองหนองคาย เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย

Related posts