ชัยภูมิ(ชมคลิป)มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวในวันครู

16 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านซับใหม่ ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่ นายสมาน กิ่งเพชร นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง นายปรีชา เพชรประไพ กำนันตำบลตะโกทอง นายรุ่งเรือง นพสันเทียะ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านซับใหม่และพระครูมหาพุทธาภิรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมในวันครู16 มกราคม โดยร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน ตามโครงการรวมใจต้านภัยหนาว

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับใหม่ มีเครื่องนุ่งห่มสำหรับใช้สวมใส่ป้องกันภัยหนาว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติในฤดูหนาว โดยจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้าและรองเท้า มอบให้กับนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติหนาวจำนวน 130 ชุด

ขณะเดียวกัน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งให้ทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เรื่องการดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาวของกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ขอให้เตรียมความพร้อมให้ร่างกายแข็งแรง สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ กินอาหารร้อน ออกกำลังกาย อยู่อาศัยหลับนอนในที่อบอุ่น ไม่นอนตากลม หรือในที่ลมโกรก และไม่ควรดื่มสุราแก้หนาวอีกด้วย

ชาตรี ทวีนาท .ชัยภูมิ