หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทูลเกล้าถวายเงิน

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทูลเกล้าถวายเงินและสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา

เมื่อเร็วๆนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังจัดรายการ”ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตลอดจนทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUM BER ONE และกิจกรรมสร้างสุข ในช่วง COVID – 19 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ.โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้าน นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการเสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งผู้ทูลเกล้าถวายเงิน 30,000 บาทขึ้นไปได้เข้ารับ พระราชทานเข็มพระนามย่อ อร เป็นรายบุคคลจากพระองค์ท่านและผู้ทูลเกล้าถวายเงินตั้งแต่ 5,000 บาท สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯและสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบของทางราชการ

และในขณะเดียวกันขอเชิญชวนท่านและบุคลากรหน่วยงานของท่านสมัครเป็นสมาชิกถาวรนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี แบบไม่มีคำจัดส่ง 200 บาท/ชุด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการTO BE NUMBER ONE และกราบทูลรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน และขอให้หน่วยงานท่าน ส่งใบสมัครพร้อมใบตอบรับสมาชิกนิตยสารแนบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู