หนองบัวลำภู(ชมคลิป)พอ.สว.หนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


ผู้สื่อข่าวรายงานที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้านโนนสมบูรณ์ โดยมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมหัวหน้าราชการในระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น หมู่บ้าน/และชุมชนตำบลยางหล่อ ร่วมให้การต้อนรับ
หลังจากนั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (โดย.สนง.พช.จว.นภ.) มอบทุนให้ครอบครัวยากจนจำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (โดยสนง.พม.จว.นภ.) มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จว.นภ.) มอบพันธุ์ปลา จำนวน 25,000 ตัว (โดย สนง.ประมง จว.นภ.) และมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุดให้กับราษฏรที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน (โดย สนง.เหล่ากาชาด จว.นภ.)
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่ตรวจรักษาโรคคนไข้พร้อมตรวจสุขภาพทั่วไป เยี่ยมศูนย์บริการทำบัตรประชาชน หน่วยงานที่ออกหน่วยบริการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายยังตลาดวัดบ้านฉัน และแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ก่อนที่จะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา และภายในงานนี้มีการถ่ายสดทางเฟชบุคล์ไลน์ทาง สวท.หนองบัวลำภู และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู