(ชมคลิป)สคล.หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล


เยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS “เพื่อนกัน มันส์ โนเอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน)เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สนาม To.Ai The Champion football Aren ถนนรอบเมืองหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS “เพื่อนกัน มันส์ โนเอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ สคล.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ฝึกสอน นักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 12 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสนงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดหนองบัวลำภู ของคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จำแนกการดำเนินงานเป็น 5 แนวทางได้แก่ งานชุมชนคนสู้เหล้า งานเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานส่งเสริมบุญประเพณีปลอดเหล้า งานบูรณาการภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานปลอดเหล้า และงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่คณะทำงาน ฯ และผู้บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากข้อมูลสถิติของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) 2561 อัตราความชุกของผู้ดื่มวัยรุ่นหรือเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลำภู สูงขึ้นเป็น อันดับ 2 ของประเทศ จึงเป็นพันธกิจหลักในการทำงานปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่เข้าสู่วงจรสังคม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการลองผิดลองถูกจากสิ่งเร้าทางลบ ที่สำคัญการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะขาดการควบคุมอย่างทั่วถึง
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS “เพื่อนกัน มันส์ โนเอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน)ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นเพื่อรองรับการบ่มเพาะและแนะนำในทางที่เหมาะสมโดยคงความเป็นตัวตน ตามความถนัดความสนใจส่งเสริมศักยภาพให้โดดเด่นและเฉิดฉายออกมาโดยส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนของตนเองตาม Life style เน้นงานจิตอาสาส่งเสริมความถนัด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ใหญ่
โดยในปี 2563 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 InspirePBS “( เอส-ดี-เอ็น ฟุตซอล โนแอล คัพ2021 อิน-ส-ไปรส บาย ไทย พีบีเอส )”เพื่อนกัน มันส์ โนเอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบไม่เสพ ไม่พนัน)ประเภทเยาวชนชายรุ่น อายุไม่เกิน 15 ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ.2563
โดยเปิดรับสมัครทีมฟุตซอลเยาวชนชาย เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12ทีม เพื่อสรรหาทีมผู้ชนะเป็นตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภูไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป โดยหวังว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นต้นแบบไปยังการจัดการแข่งขันกีฬาในงานแสดงมหรสพสำหรับเยาวชน เป็นพื้นที่สีขาว ไม่สูบ ไม่ดื่มไม่เสพ ไม่พนัน โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ สถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู