หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เปิดฉาก “กศน.หนองบัวลำภู เกมส์” ต้านภัยยาเสพติด


เน้นเรียบง่าย ภายใต้แนวคิด “สปิริต มิตรภาพ สามัคคี”สุดประทับใจ ความสัมพันธ์ กศน.ไม่มีจบ ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา กศน.ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.” หนองบัวลำภู เกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ท่ามกลางนักกีฬา กศน.ทั้ง 6 ศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,643 คน เน้นเรียบง่าย ภายใต้แนวคิด “สปิริต มิตรภาพ สามัคคี”สุดประทับใจ ความสัมพันธ์ กศน.ไม่มีจบ ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. หนองบัวลำภู เกมส์ ต้นภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา กศน. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. นำนโบายสู่การปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้นักศึกษา กศน.ทุกเพศทุกวัยได้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของ กศน. ได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยการแข่งขันกีฬา รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เน้นการพัฒนาคน พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง รอบรู้มีความสามารถสุขภาพที่ดี และเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่ม ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา กศน.หนองบัวลำภู เกมส์ ต้านภัยยาเสพติดขึ้นและทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 23- 24 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู- บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,643 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
นอกจากนั้นกีฬาจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และนักศึกษาในสังกัด กศน. นำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน และยังได้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ตลอดจนทำให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา กล้าหาญ สร้างพลังรัก พลังสามัคคี มีสปิริต มิตรภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู