หนองบัวลำภู(ชมคลิป)องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใช้ Smart Ambulance สร้างความปลอดภัยรถพยาบาลนำส่งผู้ป่วย

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ใช้ Smart Ambulance สร้างความปลอดภัยรถพยาบาลนำส่งผู้ป่วย พร้อมติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงอาคาร การก่อสร้างระบบสนับสนุนทางการแพทย์ การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

วันนี้(23 ธค.63)ที่อาคารภูมิพัฒน์ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สรุพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอนาวัง พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู คณะแพทย์ พยาบาล หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับและ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานว่าโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภูได้พัฒนาระบบบริการ เป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 ดูแลผู้ป่วยในจังหวัดหนองบัวลำภู เลย อุดรธานี หนองคาย และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแล้ว 6,129 ราย ต้อเนื้อ 1,203 ราย รวมผ่าตัดทั้งสิ้น 7,332 ราย ลดเวลารอคอยการผ่าตัดจากประมาณ 3 เดือน เหลือเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์

และลดผู้พิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจกได้เป็นจำนวนมาก นับเป็นการคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้รับบริการ และขยายบริการสู่ อำเภอสุขภาพตาดี โดยคัดกรองสายตาสั้น ยาว เอียง ในเด็กประถมวัยครอบคลุมร้อยละ 77 รวมทั้งเป็นโรงพยาบาล Smart Hospital นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้คัดกรองวัณโรคปอดร่วมกับกรมการแพทย์ และเพิ่มความปลอดภัยในการนำส่งผู้ป่วยระหว่างสถานบริการด้วยระบบ Smart ambulance ร่วมกับบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จากนั้น พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภูในรอบปีที่ผ่านมา โดยองคมนตรีได้ฝากข้อคิดในการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความเครียดของประชาชน การให้บริการของโรงพยาบาลเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน ตามเจตนารมย์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จากนั้นองคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งหน้าอาคารโรงพยาบาลนาวังฯ พร้อมเยี่ยมชมการก่อสร้าง การปรับปรุงภายในอาคารและรับฟังการดำเนินการ Sart ambulance โดย บจก.เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ พร้อมเยี่ยมศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกและมอบแว่นสายตา แว่นกรองแสง ซึ่งบริจาคโดย บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) แก่ผู้ป่วย และเยี่ยมผู้ป่วยในพร้อมมอบของเยี่ยมแก่ผู้ป่วยใน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการำเนินการครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียน

พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในปีพ.ศ.2562 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ก่อสร้างระบบเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ (RO) สามารถผลิตน้ำได้วันละ 12,000 ลูกบาศก์ลิตรต่อวัน และระบบออกซิเจนทางการแพทย์ ( O2 PIPE line) ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1,000 รายต่อปี และในปี 2563 ได้รับพระราชทานงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบบริการผู้ป่วยนอก (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) งบประมาณ 2,810,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในเดือนมกราคม 2564

นอกจากนี้โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้ร่วมมือกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ให้บริการทันตกรรมที่ซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ การรักษารากฟัน ทำครอบฟัน ฟันปลอมเฉพาะส่วน และฟันปลอมทั้งปาก มีระบบการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ให้บริการวันละ 40-50 คนต่อวัน ช่วยลดการรอคอยจากเดิม 2-3 เดือน เหลือเพียง 3 สัปดาห์ อีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู