กาฬสินธุ์(ชมคลิป)โล่งผลตรวจกลุ่มเสี่ยง 129 รายไม่พบติดเชื้อโควิด-19 รอลุ้นอีก 9 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมทุกภาคส่วน กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงที่กลับจากจังหวัดสมุทรสาคร 129 รายไม่พบติดเชื้อ แต่ยังรอผลตรวจอีก 9 ราย พร้อมงดจัดกิจกรรมปีใหม่รวมคนจำนวนมาก

                เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19

จากนั้นเวลา 18.00 น.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 และแนวทางการป้องกัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่

 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในหลายจังหวัด โดยล่าสุดจากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.กาฬสินธุ์ มีมติงดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ให้นายจ้างกำกับดูแลและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมืองดหรือเลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก เว้นแต่มีความจำเป็น ให้ผู้จัดงานในลักษณะดังกล่าว ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต้องจัดมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จำกัดจำนวนคน ทำความสะอาดสถานที่ จัดสถานที่ล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนก่อนเข้างาน และยึดมาตรการไทยชนะ และให้ทางอำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับดูแลการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามให้ดำเนินการกฎหมายทันที

สำหรับการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว “นำฮอยทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด”  ปีที่ 2  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – วันที่ 2 มกราคม 2564 รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ งานเคาท์ดาวน์ สวดมนต์ข้ามปี และคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นงานที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก ให้งดการจัดงานดังกล่าว รวมทั้งสถานที่ดังต่อไปนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้ง ตลาด ตลอดนัด สวนสาธารณ วัด มัสยิด และสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงงานมหรสพ ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ จะต้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน และต้องปิดบริการ 24.00 น. ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564

ทั้งนี้ จากมาตรการเชิงรุกเคาะประตูบ้าน พบประชาชนผู้ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร กลับมา จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 138 ราย ทั้งหมดได้เข้ารับการตรวจ ล่าสุดผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า 129 รายไม่พบเชื้อโรคโควิด-19 และยังรอผลตรวจอีก 9 ราย อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย สวมหน้ากาก ตรวจรักษา ป้องกันทันที เพื่อปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมทุกภาคส่วน กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงที่กลับจากจังหวัดสมุทรสาคร 129 รายไม่พบติดเชื้อ แต่ยังรอผลตรวจอีก 9 ราย พร้อมงดจัดกิจกรรมปีใหม่รวมคนจำนวนมาก