ขอนแก่น(ชมคลิป)ตัดอ้อยสด ใช้เครื่องจักรสางใบอ้อยแทนการเผา รับนโยบายรัฐลดฝุ่น pm 2.5

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชนขายรับนโยบายภาครัฐ ร่วมลด PM 2.5 สนับสนุนเกษตรกรงดการเผา เพิ่มรายได้ เดินสายนำร่องในพื้นที่อำเภอกระนวน

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคเอกชน จัดกิจกรรม แก้ไขปัญหามลพิษ จากฝุ่งละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นพลังงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหันมาช่วยกันลดปริมาณการเผาอ้อย

โดยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท รวมโชคการเกษตร จำกัด เพื่อรับซื้อเศษวัสดุการเกษตร และประสานโรงงานน้ำตาลรับซื้ออ้ยสดในราคาสูง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากจังหวัดได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการนี้ต่อเนื่อง ในพื้นที่นำร่อง ทั้งอำเภอกระนวน อำเภอเมืองขอนแก่น พบว่า มีเกษตรกรหันมาให้ความสนใจมากขึ้น ซึงจังหวัดพยายามสะท้อนให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการขายอ้อยสดให้กับโรงงาน ซึ่งมีราคาสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ และค่าน้ำตาลสูงกว่า นอกจากนี้ ใบอ้อย ที่สางทิ้ง ยังสามารถนำไปขาย และยังเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าได้อีกด้วย