ศรีสะเกษ-อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมสูงสุด ที่ศรีสะเกษ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางการปฎิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ แผน – ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
นายธวัช กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำการทำงานของข้าราชการอย่างมืออาชีพ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และถูกต้อง เป็นธรรม โดยสุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง และองค์กร มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาตนเอง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะงานด้าน พ.ร.บ ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ศึกษาให้ครบถ้วน ชัดเจน สามารถอธิบาย และให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ได้เยี่ยมกลุ่มฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (งบจังหวัด) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านนวด มาเพิ่มเติมต่อยอดทักษะความรู้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจต้องการนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก มุ่งหวังมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิวิยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน