อุบลราชธานี-ติวเข้มภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค-ลดปัญหามลพิษทางอากาศ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหามลพิษอากาศ ปีงบประมาณ 2564
วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหามลพิษอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอน้ำยืน รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแก้มหวานรีสอร์ท อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น หัวหน้าศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเกิดเครือข่ายพหุภาคีเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาจากมลพิษอากาศ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลน้ำยืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสถานประกอบกิจการ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลน้ำยืน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพข่าว. : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน