อุดรธานี-ร.13 พัน.1 เยี่ยมบ้านพลทหารวินัยดี รายได้น้อยที่กุมภวาปี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้มอบหมายให้ ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พากำลังพลทหารในสังกัดของกองร้อย กลับเยี่ยมญาติที่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล หลังจากที่ไม่ได้ลาพักมานาน เนื่องจากพิษของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยในครั้งนี้ได้พบปะนางสมจิตร ประสาน (อายุ 81ปี) และนายทองสุข ประสาน (อายุ86ปี) อยู่บ้านเลขที่ 190 หมู่ 13 ตำบลกุมภาวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ปกครองของพลทหาร ระติพงษ์ มูลทิพย์ และนางวิภาภร อาษา อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 13 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ปกครองของพลทหาร อรัญ อาษา โดยทางหน่วยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค,ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับครอบครัวของพลทหารเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพลทหารดังกล่าวด้วย
จากการที่หน่วยได้ปฏิบัติ ทำให้พลทหารและครอบครัวรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง หลังจากไม่ได้เจอกันนาน และขอขอบคุณมายังหน่วยทหารที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13