ชัยภูมิ-สพม.30 วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 เจ้าภาพเปิดแข่งกีฬานักเรียนโซนหุบเขา

15ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2563 ทามกลางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา
กีฬานักเรียนนักศึกษาต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ตามพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า “ กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับชีวิตแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง ”

ขณะที่นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 44 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 45 ตั้งแต่การริเริ่มจัดการแข่งขันได้เน้นนักเรียน นักกีฬาเป็นสำคัญ และสิ่งที่ตามมาคือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านทักษะกีฬา ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในการปฏิบัติงาน การแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพราะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จนถือได้ว่าเป็นมหกรรมกีฬาสถาบันการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2529 กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี “เป็นวันกีฬาแห่งชาติ”

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 จำนวน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1)กรีฑา 2)เทเบิลเทนนิส 3)แบดมินตัน 4)มวยสากลสมัครเล่น 5)มวยไทยสมัครเล่น 6) ยกน้ำหนัก 7)ว่ายน้ำ 8)วอลเล่ย์บอลในร่ม 9)วอลเล่ย์บอลชายหาด 10)ฟุตบอล 11)ฟุตซอล 12)บาสเก็ตบอล 13)เซปักตะกร้อ 14)แฮนด์บอล 15)เปตอง และ 16)จักรยาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และโรงเรียนในสังกัด สพม.30 และสังกัดอื่นๆในระดับมัธมศึกษา ทุกโรงเรียนอีกด้วย