ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ แถลงผลจ่ายเงินสนับสนุนผู้ปลูกข้าวทั้งระบบ พร้อมชูโครงการชำระดีมีคืนลดภาระหนี้เกษตรกร


เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุทัย ฉกะนันท์ ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนรากร ไชยสิทธิ์ นายสมชาย ทับทิมโกมลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าว ธ.ก.ส. จ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวทั้งระบบ และเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืน หรือลดภาระหนี้ โดย นายสุทัย กล่าวว่า โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โดยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ธ.ก.ส. ได้โอนจ่ายเงินสนับสนุน ไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 224,410 ครัวเรือน วงเงินรวม 1,312,797,095 บาท นอกจากนั้นยังจะได้จ่ายเงินตามโครงการ สนับสนุนชดเชย ส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 266,903 ครัวเรือน วงเงินรวม 2,855,986,580 บาท ด้วย
นายสุทัย กล่าวต่อไปอีกว่า ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากจะให้บริการ จ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือ จากคณะรัฐบาลแล้ว ในส่วนของ ธ.ก.ส. ที่เป็นธนาคาร ของรัฐบาล ได้ทำโครงการคู่ขนานในการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร คือ โครงการสินเชื้อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2553/64 เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกในส่วนฤดูเก็บเกี่ยวไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บข้าวขึ้นไว้ในยุ้งฉางของตน เพื่อรอราคา ในระยะ 5 เดือน หากข้าวมีราคาสูงในช่วงใดก็สามารถขายออกสู่ตลาดได้ โดยทาง ธ.ก.ส. จะจ่ายสินเชื่อให้ก่อนในอัตราข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาท พร้อมยังสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกในยุ้งให้ฟรีอีกตันละ 1,500 บาท โดยขณะนี้มีพี่น้องเกษตรกรที่สนใจลงชื่อเข้าร่วมโครงการแล้วข้าจะสามารถเก็บข้าวไว้ได้ 145,000 ตันข้าวเปลือก
นายสุทัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค โควิด-19 นอกเหนือจากโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรลูกค้า หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะส่งชำระหนี้ ธ.ก.ส. มีโครงการคืนดอกเบี้ยเงินกู้บางส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ และโครงการลดภาระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระ โดย ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ส่งชำระจริง โดย คืนให้ไม่เกินรายละ 5,000 บาท โครงการนี้ครอบคลุมทั้งเกษตรลูกค้ารายคน ส่วนกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมทางกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง โดยคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน