ศรีสะเกษ – เทศบาลตำบลน้ำคำ จัดแข่งขันเรือพายประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 63


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หนองน้ำสาธารณะร่องคำ บ้านหนองคํา หมู่ที่ 9 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีตำบลน้ำคำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 และมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลแก่ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน โดยมี นายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายนคร กล่าวว่า บุญแข่งเรือ หรือประเพณีแข่งเรือ เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำและธรรมชาติ การสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชุมชนแต่โบราณกาล วึ่งจะเลือกทำเลที่มีแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำเป็นสำคัญ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค จึงนำมาซึ่งการแข่งขันเรือพายที่พัฒนารูปแบบการแข่งขันเรื่อยมา ตั้งแต่เรือหาปลา จนถึงเรือยาวที่มีขนาดใหญ่และใช้ฝีพายจำนวนมาก ทำให้เกิดความนิยมและจัดการแข่งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน
ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำคำ มีหนองน้ำสาธารณะร่องคำ ซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตั้งแต่อดีต และมีการขุดลอกให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงสามารถใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งเรือเรือพายดังกล่าวขึ้นได้ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 แล้ว มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำ ส่งทีมเรือพายเข้าแข่งขัน จำนวน 9 หมู่บ้าน 18 ทีม แบ่งการแข่งขันเรือพายเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือพาย 8 ฝีพาย จำนวน 9 ทีม และประเภท 5 ฝีพาย จำนวน 9 ทีม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ และยังสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลน้ำคำได้อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน