เรือนจำนครพนม จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2 เปิดการรับรู้สู่ประชาชน


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ตอน โคก หนองนา โมเดล ที่เรือนจำกลางนครพนมจัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ทางเรือนจำนครพนมได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมอาชีพและการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษให้กับผู้ต้องขัง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานภายหลังพ้นโทษ สร้างการยอมรับของสังคมและเป็นการเปิดตลาดแรงงานสำหรับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ทั้งเป็นการสานต่อโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวังกรมราชทัณฑ์ ที่ผู้ต้องขังได้ผ่านการอบรมให้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดยเป็นการนำเอาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพทั้งหมดมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยว ที่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ต้องขังได้ร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำกลางนครพนมขึ้นมา เพื่อใช้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้พร้อมกับการจิบกาแฟรสเลิศ ขนมและอาหารอร่อย ก่อนเก็บภาพแห่งความประทับใจกับแปลงเกษตร ที่มีการออกแบบมุมสวย ๆ ไว้รอให้ทุกคนได้มาสัมผัส
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2563 มีการร่วมกันออกร้านให้บริการ ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในราคายอมเยาว์ให้ผู้ที่มาร่วมงาน มากถึงบูธ 96 บูธ เช่น พืชผักสวนครัวที่ไว้ใช้ในการปรุงอาหารราคามัดละ 10 บาท เนื้อไก่พร้อมเครื่องเคียงเพื่อใช้ทำอาหาร 1 มื้อในราคาแพ็คละ 50 บาท กาแฟแก้วละ 30 บาท ขนมมัฟฟิ่น บราวนี่ คุกกี้เนยสด ในราคาชิ้นละ 20 บาท ในขณะที่ตุ๊กตาหลากหลายชนิดหลายขนาดจำหน่ายในราคาเริ่มตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ส่วนคนที่สนใจเครื่องประดับตกแต่งบ้านก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น งานแกะสลักไม้และเรซิ่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องไม้ ไปจนถึงของที่ระลึก ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงามทั้งนี้ทุกชิ้นราคาจะถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้ยังมีร้านบริการเสริมสวย และร้านนวดคลายเส้นให้บริการอีกด้วย