หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สว.ลงพื้นที่พบประชาชนรับทราบปัญหากลุ่มแปลงใหญ่อ้อย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเร็วๆนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านตะเคียนทอง หมู่ 2 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ในการนี้สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองได้เสนอปัญหาและความต้องการที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการแหล่งน้ำในการเกษตร ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ของสมาชิกอ้อยแปลงใหญ่ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่ สปก.
และในขณะเดียวกัน ร.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ ราชบัวโคตร เป็นตัวแทนของชาวบ้านในเขตตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง ที่กำลังเจอปัญหามีกลุ่มนายทุนจะก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสร้างในพื้นที่ใกล้ชุมชน โดยตัวแทนกลุ่มชาวบ้านได้ยืนหนังสือร้องเรียนถึง พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมยื่นขอร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายณรงค์ คงสิลา ปลัดอำภออาวุโส ตัวแทนนายอำเภอศรีบุญเรือง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและรายงานให้ทราบโดยด่วน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู