หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เชิญร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบปีที่ 27

ผู้ว่าฯหญิงคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู สานพลังหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู สู่..การพัฒนา “หนองบัวลำภู ODC” ให้เป็นเมืองน่าอยู่ (3 ส.) เมืองน่าเที่ยว (3 ธ.) ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2563 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ครูเพลง สุดโก้ เจียระไน ผู้ประพันธ์เพลง”หนองบัวลำภู” ไว้ว่า“ โอ้เมืองงาม ดินชุ่มถิ่นลุ่มภู เมืองน่าอยู่ หนองบัวลำภูเรียกขาน พ่อพระวอพระตาปั้นแปงมาเป็นตำนาน นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานเล่าขานมา จนเป็นเมืองเป็นบ้านถิ่นฐานเรา สืบพงษ์เผ่าปึกแผ่นจนแน่นหนา จากทวดปู่สู่รุ่นหลานเหลนเรื่อยมา คืออู่ข้าวอู่ปลาถิ่นชุมชนคนลุ่มภู 2536 พุทธศกศักราช 1 ธันวามีประกาศฎีกามาเชิดชู ขึ้นเป็นจังหวัดชื่อหนองบัวลำภู จารึกลงสู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอำเภอเมือง ศรีบุญเรือง โนนสัง นากลาง นาวัง จรดสุวรรณคูหา หกอำเภอรวมกันเข้าบอกเล่ามา นี่ละหนา.. คือ หนองบัวลำภู

องค์นเรศวรไท้ศูนย์รวมใจทุกหมู่เหล่า คนหนองบัวลำภู เฮาให้เอาเป็นที่ตั้งยอไว้ขึ้นใส่หัว น้อมนำใจให้ถ่วนทั่วซึ่งคุณค่าบารมี สามัคคีรวมใจต่อไปอย่ามายม้าง เฮาพากันมาสร้างหนองบัวลำภูให้ เฮืองฮุง เป็นพระคุณแล้วอย่าสูงที่พระองค์ทรงก่อไว้ ให้เฮาได้ว่าเผิ่งบุญ ฮักกันเดอ ฮักกันเด้อ…พี่น้องเอ้ย สิได้ย่องได้ยอจากพระวอพระตา ผู้เพิ่นสร้างเมืองมาให้พวกเราเหล่าลูกหลาน องค์พระนเรศวรท่านจะได้โปรดปราน อีกท่านพ่อปู่หลุบผู้ที่รักษาการ ว่าคนหนองบัวเรานั้นฮักบ้านเกิดเมืองนอน แล้วสิได้รับพรจากหลวงปู่ขาวของเฮา.. เด้อ”

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นจังหวัดหนองบัวลำภู มีรายได้ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี มีรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี และมีปริมาณขยะลดลงร้อยละ 7 ต่อปี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนการยกระดับการท่องเที่ยว และการบริการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุขของสังคม

ในโอกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีอายุครบรอบ 27 ปีจากนี้ไป อยากเห็นจังหวัดหนองบัวลำภู และทุกองค์กรมีคุณภาพสู่ “หนองบัวลำภู ODC” คือเปิดกว้าง( Open) โปร่งใส ตรวจสอบได้ น่าเชื้อถือ มีความรับผิดชอบ ด้วยการปรับสู่ดิจิทัล( Digital) มีความทันสมัย มีนวัตกรรม เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว( Connected) ในการประสานเชื่อมโยงสื่อสารการรับรู้ การประสายงาน ทำงานด้วยกัน ร่วมมือกัน ด้วยการบูรณาการ เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ 3 ส. คือ เมืองสะอาด สะดวก และเมืองสงบ ปลอดภัย และ เมืองน่าเที่ยว 3 ธ. คือเมืองแห่งธรรม ธรรมชาติสวยงาม และมีวัฒนธรรมที่ดีงาม

“นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าฯหญิงคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่าสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปีจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 30 พย.63 ต่อไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 1 ธค.63 ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในช่วงบ่ายจนพลบค่ำ วันนั้นพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำภู ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู แต่งกายด้วยผ้าถุงสีเข้ม เสื้อสีขาว ผ้าสไบสีชมพู หรือสีที่ใกล้เคียง รวมพลังรำบวงสรวงเฉลิมฉลองเมืองหนองบัวลำภู และร่วมกันสืบสานประเพณีบุญคูณลาน เล่าขานตำนานเมืองหนองบัวลำภู การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของทุกอำเภอ ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในขณะเดียวกันเชิญชวนทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอเช้าวันที่ 1 ธค.63 ร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้บ้าน สายๆร่วมกันพัฒนาบ้านเรือนให้สวยงามและน่าอยู่ พร้อมกันทั้งจังหวัด

ในขณะที่ นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นกระกระตุ้นเศรษฐกิจคนหนองบัวลำภู หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดบูธแสดงสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ชิม ช้อป แซะ จึงเชิญชวนมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี พร้อมการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต การแปรรูปสินค้าโอท้อป จากกลุ่มแม่บ้านทุกอำเภอ และสินค้าจากโรงงาน และสินค้าพื้นเมือง จากกลุ่มอาชีพต่างๆการประกวด แข่งขัน พร้อมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์จากนายแบบอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 63 ภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมชมมหรสพอื่นๆอีกมากมาย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู