มุกดาหาร(ชมคลิป)บรรยากาศวันสุดท้ายการรับสมัคร ส.อบจ. และนายก อบจ.


มุกดาหาร – บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติมจำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 5 วัน จำนวน 74 คน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทั้งหมด 5 วัน จำนวน 5 คน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มอีก 5 คน รวมทั้งหมด 5 วัน จำนวน 74 คน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 5 วัน จำนวน 5 คน
โดยบรรยากาศทั่วไปวันนี้ในช่วงเช้ามีผู้ที่มีคุณสมบัติได้ทำการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มเติม 5 เขตเลือกตั้ง ดังนี้อำเภอเมืองมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 1คนเขตเลือกตั้งที่ 7 จำนวน 1 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวน 1 คน อำเภอดงหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน อำเภอหว้านใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน อำเภอดอนตาล เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 1 คน อำเภอคำชะอี เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 1 คน
การสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 -6 พฤศจิกายน มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. จำนวน 5 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ อดีตรองนายก อบจ.ลงสมัครในนามคณะก้าวหน้า , หมายเลข 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ อดีต สว.จังหวัดมุกดาหาร ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย , หมายเลข 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและอดีตผู้สมัครนายก อบจ.สมัยที่ผ่านมา ลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา อดีต สว. อดีต นายก และรองนายก อบจ. ลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ และหมายเลข 5 นายธนโชติ โชติบุญญศักดิ์ ผู้สมัครอิสระ ส่วนการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 74 คน
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มี 7 อำเภอ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 24 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย อำเภอเมือง 9 เขตเลือกตั้ง อำเภอ ดอนตาล 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอนิคมคำสร้อย 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอคำชะอี 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอดงหลวง 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอหนองสูง 2 เขตเลือกตั้ง และอำเภอหว้านใหญ่ 1 เขตเลือกตั้ง


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร