หนองบัวลำภู(ชมคลิป)จัดกอล์ฟหารายได้เพื่อวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

กอล์ฟการกุศล”ชิงถ้วยเกียรติยศ 14 พย.นี้ นำรายได้เพื่อการบริหารจัดการภายในของ วชช.หนองบัวลำภู และ หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันนี้(4 พย.63) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายพิศาล เชยคำแหง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกาวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่าวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยภารกิจและอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน เป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนอง และสอดคล้อง ต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ จึงร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ขึ้นเพื่อเป็นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และเป็นส่วนหนึ่งในการบริการภายในให้กับหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสาธารณะประโยชน์ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ด้านนายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยภารกิจและหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการเพื่อจิตสาธารณะและการกุศลกับทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลที่ด้อยโอกาส จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศลขึ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภทเกียติยศของบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด สำหรับค่าสมัครประทีม วีไอพี.ทีมละ 20,000 บาท ประเภททีมทั่วไปทีมละ 10,000 บาท และ ประเภทบุคคลคนละ 1,500 บาท
นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและจับฉลากรางวัล เป็นตู้เย็นและรางวัลอื่นๆอีกมากมายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือในวันแข่งขัน รายละเอียดอื่นๆติดต่อและสอบถามได้ที่ นายสายศิลป์ สายืน ผอ.วชช.หนองบัวลำภู 081975 7876,นางปราณี สถิตบรรจง รอง ผอ.วชช.หนองบัวลำภู 089 842 3304 หรือ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 0993987926


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู