หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ดร.สุขเกษมฯก้าวสู่รั้วชมพู-ฟ้า หนองบัวพิทย์ ชื่นมื่นมั่นใจจะทำให้บุคลากรทุกคนมีความสุขบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สุดท้ายความสำเร็จจะตามมา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 ตค.63 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภูบรรยากาศการต้อนรับ ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารคนใหม่ เริ่มจากนายทองพูน สุริยะศรี รอง ผอ.รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นำคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียน จากนั้น ดร.สุขเกษม พาพินิจ พร้อมภริยา เข้ารับกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เดินทางเข้าห้องทำงาน และร่วมในพิธีต้อนรับภายในหอประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยมี รอง ผอ.สพม.เขต 19 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน อดีตผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึง อดีต สว.อดีต สส.หนองบัวลำภู สส.หนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และเพื่อนร่วมรุ่นมาร่วมแสดงความยินดี พร้อมให้การต้อนรับร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
ดร.สุขเกษม พาพินิจ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ภายหลังได้รับคำสั่งให้ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียน 3,5000 กว่าคนจัดการการเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English integrated study Classroom โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program)gCพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบัน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารและโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อีกด้วย


ดร.สุขเกษมฯ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คนที่ 13 กล่าวว่าภายหลังเข้าตำแหน่งมีความดีใจที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่เพราโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร มีความพร้อมมีทีมบริหารที่เข้มแข็งมีครูที่มีความรับผิดชอบและนักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนที่ผ่านมา สำหรับแนวทางที่จะดำเนินการเริ่มจากความรักความผูกพัน ของครูกับโรงเรียนการบริหารจัดการต้องเริ่มจากฐาน หากพื้นฐานมีความแน่นหนาก็เชื่อว่าเราจะสามารถสร้างตึกที่สูงขึ้นได้นี่คือแนวหนึ่ง จากนั้นก็จะทำให้โรงเรียนมีความสุข happy school หากทุกคนมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมา ส่วนการบริหารงานก็จะบริหารด้วยความเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดี ทุกคนมีความรับผิดชอบ ทุกคนมีความสามารถ ถ้าเราทุกคนมีความเชื่อว่าเราจะทำเราย่อมทำได้ อย่างพงศาวดารจีน เรื่องราชวังต้องห้าม นั่นก็คือการสร้าให้บุคลากรทุกคนมีความเชื่อว่าเราดี เราเก่งและเราก็สามารถทำได้ เราจะบริหารโรงเรียนด้วยการทำเพื่อคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ครับ


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู