ขอนแก่น(ชมคลิป)กกต.ขอนแก่นเพิ่มจุดลงคะแนน นำเอาอสม.เสริมหน่วยละ 3 คนลดความเสี่ยงโควิด-19

กกต.ขอนแก่น พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบจ.ขอนแก่น โดยจะเพิ่มจุดลงคะแนน และเอา อสม. หน่วยละ คน ป้องกันความแอออัดลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

             วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลังจาก กกต.ประกาศวันเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในช่วงวันที่ 2 – 6 พ.ย.63 และวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้

        นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง เพื่อลดจำนวนประชาชนในหน่วยต่างๆ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 อีกทั้งยังเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่เป็น อสม. มาประจำแต่ละหน่วยเพื่อช่วยคัดกรองด้วย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก ครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 3,000 กว่าหน่วย เนื่องจากว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ของโควิด 19 จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการควบคุมโรค จึงต้องขยายหน่วยเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิแต่ละหน่วยน้อยลง ป้องกันความแออัด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีทั้งหมด 11 คน โดยจะเพิ่ม อสม.มาช่วยคัดกรองก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งประจำหน่วยละ 3 คนด้วย

ส่วนการเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ขณะนี้มีการเริ่มนับ1 มาตั้งแต่วันที่26 ตุลาคม ที่ผ่านมาแล้ว คาดว่าอีก 50 วันข้างหน้ากว่าจะถึงวันเลือกตั้งก็จะมีความพร้อมตามลำดับของกรอบเวลาในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอง หากพบว่าชื่อตกหล่นก็สามารถเพิ่มชื่อได้ ซึ่งโครงสร้างของสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักเทศบาล ก็จะเป็นฝ่ายดูแลเรื่องนี้ ส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะแตกต่างกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ ส.ส.คือ ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนับถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1 ปี คาดว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อครั้งเลือกตั้ง ส.ส.ด้วยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วย ประมาณ 10 เปอเซ็นต์ หรือเพิ่มมาประมาณหนึ่งหมื่นคน ก็จะอยู่ที่ 1ล้าน 4แสนคนในส่วนของ จ.ขอนแก่น   โดยยังคาดอีกว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ครั้งนี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า75 เปอเซ็นต์