กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ผู้ว่าเดินสายกระจายค่านิยม 11 ประการ


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เดินสายพบปะส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยค่านิยม 11 ประการ พร้อมแนะทุกอำเภอจัดตั้งกองทุน “1 อำเภอ 1ทุนการศึกษาปริญญาตรี”
ที่หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผวจ.กาฬสินธุ์คนใหม่ โดยมีนายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนอกุงศรี, นายสัญญพงศ์ ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอาวุโส อ.หนองกุงศรี, พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.หนองกุงศรี, ดร.สังคม ศรีโคตร ดร.สังคม ศรีโคตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพพื้นที่
จากนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่หอประชุมอำเภอท่าคันโท โดยมีนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท, นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ ปลัดอาวุโส อ.ท่าคันโท, พ.ต.อ.สำเภา อินดี ผกก.สภ.ท่าคันโท, นายธีระพล ยันตะบุศย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโท, นายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ต้อนรับและกล่าวรายงาน
นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมให้มากที่สุด พร้อมสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ ทั้งนี้ ได้วางแนวทางการทำงานหรือค่านิยม ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย 1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ใส่ใจความสะอาด 4. มีมารยาทแบบไทย 5. รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้ค่าประชาธิปไตย 8. ครอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลยาเสพติด 10. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 11. เคียงคู่จิตอาสา
นายทรงพลกล่าวอีกว่า ค่านิยม 11 ประการดังกล่าว มีจุดมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพื่อการส่งต่อที่ดีแบบรุ่นต่อรุ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางนวัตกรรม การเกษตรปลอดภัยนำสู่เกษตรอินทรีย์ กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและยกย่องเทิดทูนคนดีศรีกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ตนและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จะลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้ครบ ทั้ง 18 อำเภอ พร้อมรับฟังปัญหาและศึกษาพื้นที่ในอำเภอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ให้อยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
“นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจัดตั้ง “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษาปริญญาตรี” เพื่อที่จะส่งต่อลูกหลาน เยาวชน ได้ศึกษาต่อ และประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้” นายทรงพลกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่พบปะส่วนราชการ นำท้องถิ่น ท้องที่ และผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่ อ.หนองกุงศรี และอ.ท่าคันโท ครั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ยังได้เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกด้วย โดยเฉพาะนวัตกรรมสุขภาพของเทศบาลตำบลท่าคันโท และโครงการอาชีพขนมโดนัทปลาจิ๋วแสนอร่อย ผลงานของนักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมหรือเมนูโดนัทที่แปลกใหม่ สามารถสร้างงาน เกิดรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี