มุกดาหาร (ชมคลิป)ผวจ. ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านมะนาว หลังถูกพายุถล่มฝนตกสะสมจนสะพานชำรุด


ผู้ว่าฯมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านมะนาว อ.ดงหลวง หลังถูกพายุถล่มฝนตกสะสมจน ทำให้น้ำในลำห้วยบางทรายไหลแรงกัดเซาะสะพาน บริเวณบ้านมะนาวหมู่ 2 ตำบลพังแดง ทำให้ตอหม้อสะพานชำรุด พื้นสะพาดทรุด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้


วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ที่บ้านมะนาว ม.2 ตำบลพังแดง อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายจิตรกรรม เชื้อคำฮด นายก อบต.พังแดง รายงานความเสียหายจากผลกระทบพายุระดับ 3 (โซนร้อน) นังกา ทำให้น้ำในลำห้วยบางทรายไหลแรงกัดเซาะสะพาน บริเวณบ้านมะนาวหมู่ 2 ตำบลพังแดง ทำให้ตอหม้อสะพานชำรุด พื้นสะพานทรุด ไม่สามารถสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้


นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ประสานศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร โดยนายพิทยา กุดหอม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยในสัปดาห์หน้าจะนำสะพานเบลีย์ ความยาว 30 เมตร รับน้ำหนักได้ 6 ตัน มาติดตั้งชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ส่วนในระยะยาว จังหวัดมุกดาหารจะจัดหางบประมาณ เพื่อก่อสร้างสะพานที่มีความแข็งแรงต่อไป ซึ่งบ้านมะนาว ม.2 มีประชากร 305 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา รวม 4,300 ไร่ รายได้เฉลี่ย ครัวเรือนละ 30,000.บาท/ปี


ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ที่มาร่วมต้อนรับ และฝากให้ชาวบ้านช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 และหากพื้นที่ไหนประสบความเดือดร้อนให้แจ้ง อบต. ในพื้นที่ เพื่อประสานความช่วยเหลือต่อไป

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร