ขอนแก่น(ชมคลิป)ศาลไต่สวนนัดแรก คดีโกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

ศาลจังหวัดขอนแก่น นัดไต่สวนมูลฟ้องฝ่ายโจทก์นัดแรก ในคดี “เอกราช ช่างเหลา” พร้อมพวกรวม 5 คน โกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ด้านประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มั่นใจไม่กระทบปันผลปี 2563

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ต.ค.2563 ที่ศาลจังหวัดหวัดขอนแก่น นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พร้อมทนายความ ได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องในฐานะฝ่ายโจทก์ ในคดีหมายเลขดำที่ อ.290/2563 ระหว่างนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานและผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเอกราช ช่างเหลา จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 5 คน กรณีร่วมกันโกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จำนวน 431 ล้านบาท

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า วันนี้ตนเอง พร้อมทนายความได้เดินทางมาที่ศาลตามนัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการไต่สวนสวนมูลฟ้องในฐานะฝ่ายโจทก์ เป็นนัดแรก หลังจากที่เลื่อนการไต่สวนจากวันที่ 3 ส.ค.63 ที่ผ่านมา เนื่องจากฝ่ายจำเลยไม่สามารถเดินทางมาที่ศาลได้ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการไต่สวนวันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายปกติที่จะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องฝ่ายโจทก์ก่อน โดยที่ผ่านมาทีมทนายก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เช่น เอกสารการเบิกถอนเงินกับธนาคารไทยพานิชย์ และอื่นๆก็มีความพร้อมทั้งหมด รวมทั้งการที่ฝ่ายจำเลยก็ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้และนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ครั้งแรกจำนวน 169 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 129 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะชดใช้เงินคืนให้สหกรณ์ฯ ครบตามจำนวนทั้งหมดในวันที่ 27 ธ.ค.2563 นี้ ก็เท่ากับว่าเป็นการรับสารภาพข้อกล่าวหาตามที่โจทก์ยื่นฟ้องแล้ว ทำให้ตนเองมีความมั่นใจว่าคดีนี้ฝ่ายโจทก์จะชนะคดีอย่างแน่นอน และมั่นใจว่าเงินที่ถูกโกงไปจะได้คืนมาอย่างแน่นอน เพียงแต่อาจจะล้าช้าในการที่เงินเข้าสู่ระบบของสหกรณ์ฯ แต่ก็ไม่กระทบกับกระบวนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่ยังเดินหน้าตามปกติ สถาบันการเงินต่างๆ ก็ยังให้ความเชื่อมั่น จึงขอให้สมาชิกมั่นใจว่าจะไม่กระทบการปันผลในปี 2563 อย่างแน่นอน