ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก”

ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” สร้างความตระหนักรักสุขภาพ-ป้องกันโรคร้ายใกล้ตัวแก่ ปชช.
เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day) ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน และมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 30 มล.แก่ผู้มารับบริการอีกด้วย โดยมี นพ.นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ศรีสะเกษ นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นพ.ชลวิทย์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งในช่วงนี้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทาง หนึ่ง พร้อมทั้งเป็นมาตรการหลักในการควบคุมหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
ทาง รพ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีคำขวัญ คือ “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand hygiene for All” โดยมีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “ความสำคัญของการล้างมือ” การเสวนา หัวข้อ “การป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการล้างมือ” การจัดนิทรรศการการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดนิสัยรักสุขภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้รับบริการ รพ.ศรีสะเกษ.
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน