ขอนแก่น(ชมคลิป)แข่งจับปลาการกุศลคนแห่มาร่วมอย่างหนาแน่นได้ปลาหนักสุด10กิโลกรัม

ที่บึงหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ประชาชน จำนวนมากหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขัน นั่งแพทอดแหลงจับปลา ซึ่งทางเทศบาล ต.หนองสองห้องร่วมกับชุมชน หมู่1 กำหนดจัดขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหนองสองห้อง ดังคำขวัญที่ว่า ‘หนองสองห้องคู่เมือง ลื่อเลี่ยงภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง งามระเบ็งสวนป่าชุมชน แวะชมบึงหนองสองห้อง ปรางค์กู่ศิลาแลงทับหลังฯที่บ้านเมย’
นายจีรภัทร วรสิงห์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล รอง นายกเทศมนตรี เทศบาล ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่นเปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมประชาคม ชุมชนฯร่วมกัน จัดกิจกรรมทอดแหลงปลาขึ้น เริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เช้า หลังกล่าวเปิดการแข่งขันให้ทุกคนรอสัญญาน พร้อมกันทอดแหลงน้ำ ตลอดทั้งวันโดย มีรางวัลใครที่จับได้ปลาตัวใหญ่น้ำหนักมากที่สุดได้เงินรางวัล 1,500:1,000 บาทและ 500 บาท ตามลำดับ รายได้จากการประมูล ครั้งนี้จำนวนเงินแปดหมื่นบาท เพื่อการกุศล นับว่าประชาชนหลังทราบข่าวเดินทางมามากมายเต็มฝั่งทั้งสี่ด้าน


ด้าน ดาบตำรวจอดุลย์ ทองล่ำเลิศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมลงแพทอดแหลงปลานับเป็นครั้งแรกของที่นี่สถานที่ลงจับปลาเนื้อที่ พื้น43 ไร่ น้ำลึกมากบางจุดนั่วแพทอดแหลึกกว่า5-6 เมตร ขณะนี้คนสมัครจำนวนมาก สำรองแพนั่งไว้ กว่าสี่ร้อยแพถูกจองเต็มแล้ว คงเหลือเฉพาะด้านชายฝั่งทั้งสี่ด้านเท่านั้นโดยเสีย
ค่าบัตรลงทอดแห ชายฝั่งคนละ300 บาท จำนวน520คน นั่งแพทอดแหคนละ500บาท ต่อหนึ่งแพ มี400ลำ ปลาที่ได้ อาทิ ปลาปึก ปลาสวาย ปลาอีโฮ้ ปลานวลจัน ปลาจีน ปลานิลปลาใน ปลาตะเพียน ทั้งปลาชะโด และปลาตองกาย สัตว์น้ำอื่นๆเป็นต้น


ผลหลังจากทอดแหลงจับปลา สามารถว่านแหได้ปลาตัวใหญจำนวนหลายตัวน้ำหนักเมื่อเช้าสูงสุด14กก ปลาสวาย คนจับได้ ชื่อ นายสวาท คงสามหมอ ตำแหน่งเป็น ผู้ช่วย ผญบ.บ้านหัวดง ต สำโรง อ.นาเชือก ส่วนทีมงานไพบุลย์แพ มาจาก บ้านเมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมาจับได้ 10 กก.หลายตัว เช่นเดียวกับ นายพัฒน์ ได้ปลากระโฮ้ ตัวใหญ่ นายสมควร อโขดำ บ้านชำนิ อ .ชำนิ จับปลากระโฮ๊ อีกเช่นกัน


อดิศักดิ์ อริยพงษ์ รายงาน