น้ำใจงาม!!! ผจก.ร้านเทเวศน์การเกษตร อำเภอเขมราฐ พร้อมครอบครัว บริจาคที่ดิน 3 ไร่ สร้างอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม เพื่อแบ่งปันสุขให้กับประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล พิธีรับมอบอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม พร้อมที่ดินจำนวน 3 ไร่ โดยมีนายธนะสิทธิ โควสุรัตน์ ส.ส.เขต 6 จ.อุบลราชธานี นายสิงหนาท ขันสิงห์ ส.จ.เขต อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ เพ็งจันทร์ นายกอบต.กองโพน นายชนะ หอมจันทร์ สาธารณสุขอำเภอนาตาล นางณัฐพร ยืนนาน ผอ.ร.ร.บ้านนาชุม นายสถิตย์ เหล่าหมั้น กำนันตำบลกองโพน นายวิชิต ศรีเลิศ ผญบ.บ้านนาชุม นายไฉน เทศวงศ์ ผญบ.บ้านกองโพน นายวิทยา ศรีทัน นายพิทักษ์ ขจัดมลทิน อบต.นาชุม อสม.และประชาชนชาวตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล พิธีรับมอบอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม และที่ดินจำนวน 3 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาชุม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายก้องณพัฒน์ โชติภัทรอนันต์ นางสุคนธ์ปิยา โชติภัทรอนันต์ พร้อมครอบครัว มีจิตศรัทธา น้ำใจงามเป็นผู้ใจบุญ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 3ไร่ และสร้างอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม เพื่อเป็นสถานที่ใช้บริการรักษาผู้ป่วย คนไข้ ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตำบลกองโพนเป็นตำบลใหญ่ มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรหนาแน่นเป็นจำนวนมาก และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลกองโพนแห่งเดียวซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย คนไข้ จึงได้ตัดสินใจบริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่ และสร้างอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม

ให้กับส่วนราชการ โดยจะมี  7 หมู่บ้าน ในตำบลกองโพนที่จะมาใช้บริการ ประกอบด้วย บ้านนาชุม บ้านสมสะอาด บ้านไหล่ธาตุ บ้านดอมส้มโฮง บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อน้อย บ้านถ้ำตาลาว ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี