อุบลราชธานี(ชมคลิป) ชาวน้ำขุ่นร่วมจัดประเพณี แห่เดิมผกา รักษาประเพณีวัฒนธรรมดีงาม

วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 ที่บ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านน้ำขุ่นร่วมกันจัดประเพณีแห่เดิมผกา(ต้นเงิน)หรือปราสาทต้นเงินขึ้นโดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอน้ำขุ่นประธานในพิธี และนายณรงค์ศักดิ์ โลเตียะนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลตาเการายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ โดยงานประเพณีแห่ปราสาทต้นเงินเข้าวัดของชาวบ้านน้ำขุ่น เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเขมร หรือขอมโบราณที่ได้รับสืบทอดเป็นมรดกกันมานานหลายร้อยปี โดยหลังเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันถือปฏิบัติตามประเพณีนี้พร้อมกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจะมาร่วมกันตกเเต่งตัวปราสาทให้มีความสวยงาม


เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบคนเขมรโบราณ เนื่องจากในปัจจุบันอาจเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เเละวัฒนธรรมความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวบ้านน้ำขุ่นวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่มีเหลืออยู่เเล้ว

ภาพข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน