เลย(ชมคลิป)จัดงานออกพรรษาที่เชียงคานปีนี้จัดยิ่งใหญ่


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ต.ค.2563 ณ บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด”งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน” ประจำปี 2563 มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนนับพันร่วมในพิธีเปิดงานกว่า 1,000 คน
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า จังหวัดเลย โดยอำเภอเชียงคานกำหนดการจัดงานออกพรราที่เชียงคาน ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย.ถึง 3 ต.ค.2563 เป็นงานประเพณี จัดขึ้นบริเวณหน้าอำเภอเชียงคาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จัดขึ้นสืบทอดกันมายาวนาน ภายในงานมีขบวนแห่ประสาทผึ้ง การแข่งเรือยาว-เรือกาบ การประกวดไหลเรือไฟ พิธีตักบาตรเทโว การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหรสพต่าง ๆ ประชาชน นักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมในพิธีกรรมของท้องถิ่นนอกจากงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน คือ “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ลอยเอาความทุกข์ความโสกรกสิ่งที่ไม่ได้ลอยไปกับสายน้ำโขง การจัดงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมงานอาชีพ และสร้างรายได้ของประชาชน ช่วยสร่างความร่วมมือการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคีของข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหลังฤดูการเกษตร ทั้งยังร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น และ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ทั้งเชิงเกษตร วัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ
กล่าวคือ ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว เมื่อถึงประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน ตามคุ้มวัดต่าง ๆ จัดให้มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพ สมโภช ต่อมา พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ)นายอำเภอคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน ร่วมจัดงานและแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และได้พักผ่อนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค์ นอกจากนี้จะได้มีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งก็ได้รับการสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งมิตรประเทศและได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน มีกิจกรรมประเพณีที่สำคัญ อาทิ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟ ผาสาดลอยเคราะห์ การแข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอำเภอเชียงคานและ เมืองชะนะคาน แขวงเวียงจันทร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีขบวนของดีจากตำบลต่าง ๆ จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ต.เขาแก้ว หมู่บ้านวัฒนธรรม”ผีขนน้ำ” ต.นาซ่าว ฯ


นายอำเภอเชียงคาน กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของงานดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย วันที่ 26-27 ก.ย. เวลา 09.30-16.00 ชมการแข่งขันเรือยาวบริเวณริมโขงหน้าสวนสาธารณะฯ วันที่ 29 ก.ย. ชมพิธีเปิด ขบวนปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน ของชุมชน/คุ้มวัด อปท. ฯลฯ ณ บริเวณสามแยกสาธารณสุขฯ ขบวนเคลื่อนตามถนนศรีเชียงคานถึงสี่แยกซอย 21 วันที่ 2 ต.ค. เวลา 18.00 ชมขบวนแห่พิธีกรรม ผาสาดลอยเคราะห์ ณ ถนนคนเดิน ระหว่างซอย 3 ถึงลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก ร่วมพิธีกรรม ผาสาดลอยเคราะห์ บริเวณท่าน้ำวัดท่าคก ชมการไหลเรือไฟ ณ บริเวณริมโขงตลอดแนว สำหรับวันที่ 3 ต.ค. พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ วัดศรีคุณเมือง และทุกคืนของงานยังมีมหรสพ คอนเสิร์ตโภชน์ทุกวันทุกคืน ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย