ศรีสะเกษ-สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินไตรเอก ทอดถวายวัดศรีสมบูรณ์รัตนราม

เมื่อเร็วๆนี้ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณยก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินไตรเอก ให้ นายกฤกษวัฒก์ อังศุวิทยา พร้อมด้วย นายจักกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการคมนาคม วุฒิสภา นำทอดถวายที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ในระหว่างวันที่ 2-3 ต.ค. นี้ โดยมี พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานอุปถัมภ์

โดยในวันที่ 2 ต.ค. นี้ เวลา 19.00 น. จะมีกิจกรรมพิธีประกอบด้วย พิธีบูชาไฟพญานาค รำบวงสรวงปู่นาคา-ย่านาคี บายศรีสู่ขวัญเปิดทรัพย์นาคเศรษฐีหนุนดวง และปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืน และในส่วนขิงวันที่ 3 ต.ค. นี้ จะมีพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเบิกฤกษ์ไหว้ครูบูรพาจารย์ พิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 84,000 พระธรรมขันธ์กองๆละ 108 บาท และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ครอบเศียรเสริมบารมี

จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์และผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ทำบุญหนุนดวง เสริมสิริมงคลได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน เจ้าภาพโรงทาน โทร 09-6989-5154.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน