กาฬสินธุ์(ชมคลิป)แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กาฬสินธุ์


แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 กันยายน 2563 ที่หอประชุม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก รวมทั้งการวางแผนพัฒนาสนามบินเสรีไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด พร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนให้การต้อนรับ
สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำการเกษตรที่หลากหลาย ส่วนมากก็จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ในด้านการทำการเกษตรนั้น บางพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ คือ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งน้ำเพื่ออุปโภคในห้วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำอุปโภค บริโภค ในห้วงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้ตามที่แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาร่วมปลูกป่าตามโครงการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยมโน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงในการอนุรักษ์ป่าไม้และการรักษาแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู ที่มีความเชื่อมโยงแหล่งน้ำเดียวกัน ได้รับทราบแนวทางเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะมีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป