หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สั่นกระดิ่ง เดินรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทุกรูปแบบ

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ชูกระดิ่งลั่น ?? บูรณาการทุกภาคส่วน เดินรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทุกรูปแบบ สวมใส่เสื้อหน้ากากอนามัยสีแสดเต็มพื้นที่
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 ณ อาคารกาญจนาภิเษก สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดโครงการสำนักงานอัยการยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมพิธีลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา จากนั้นร่วมเดินรณรงค์รอบตัวเมืองสั่นกระดิ่งในการร่วมมือขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทุกรูปแบบ ท่ามกลางผู้ร่วมรณรงค์สวมเสื้อสีแสด สวมหน้ากากอนามัยยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ร่วม 1,000 คน
นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดกิจกรรม สำนักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้ภายใต้กิจกรรม อัยการประสานทุกภาคส่วน “ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOบ) เพื่อสร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ และลงนามบันทึกข้อตกลงในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา และอำนวยความเป็นธรรมอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
โดยเริ่มจากการให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจต้นเหตุของปัญหาความรุนแรง อันเป็นการยับยั้งก่อนเกิดปัญหา ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคม นอกจากนั้นแล้ว ยังมีกิจกรรมพร้อมเดินรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและตื่นตัวถึงปัญหาดังกล่าว มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อัยการประสานทุกภาคส่วนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” โดยนำครอบครัวที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อความรุนแรงมาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ครอบครัว และมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู
อีกทั้งเพื่อสนองแนวพระดำริในด้านการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นวีเมน รวมทั้ง ยังทรงผลักดันยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ เชิงปฏิบัติในการยุติความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติของสหประชาชาติอีกด้วย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts