หนองคาย(ชมคลิป)ชาวบ้านป่าสักใต้ อำเภอท่าบ่อ ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ

ชาวบ้านป่าสักใต้ อำเภอท่าบ่อ ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำไหลเพื่อเปิดให้น้ำไหล ที่จะทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวกว่า 2,500 ไร่ ก่อนจะเกิดความเสียหาย
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 ที่บริเวณลำห้วยอิน ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายอนุวัฒน์ เหมบุรุษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 พร้อมด้วย นายสุดใจ ทิพย์มงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านป่าสักใต้ ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ และชาวบ้าน ร่วมกันรวมพลังประชาชน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่เกิดขึ้นในลำห้วยอินจำนวนมากและกีดขวางทางน้ำ ที่ไหลมาจาก ต.หนองปลาปาก ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ลงลำห้วยโมง และแม่น้ำโขง

เพื่อป้องกันน้ำท่วมไร่นาของเกษตรกร เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกและน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทางจังหวัดหนองคายได้มีการแจ้งเตือนในช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน อาจทำให้น้ำในลำห้วยต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ผู้นำท้องถิ่นจึงได้ระดมชาวบ้านออกช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมากในลำห้วยอิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ ครั้นจะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางภาครัฐ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ และล่าช้า คงจะไม่ทัน อาจส่งผลให้น้ำเอ่อไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่หมู่ 4 และหมู่ 9 บ้านป่าสักใต้ กว่า 2,500 ไร่ ที่ออกรวงและใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมนี้เกิดความเสียหายได้ ทางผู้นำหมู่บ้านจำเป็นต้องขอกำลังของชาวบ้าน ออกช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลในครั้งนี้ :

ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย