ขอนแก่น–ศาลอุทธรณ์ภาค 4 รับฟ้องเป็นคดีกลุ่มเกษตรผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตร ฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทนำเข้าและจำหน่าย

ขอนแก่น–ศาลอุทธรณ์ภาค 4 รับฟ้องเป็นคดีกลุ่ม กรณีเกษตรผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตร ฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสารเคมี

คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 รับเป็นคดีกลุ่ม กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตร รวมกลุ่มฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีการเกษตรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย นาข้าวและสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า จนต้องผ่าตัดเนื้อเน่าออกและผ่าตัดเนื้อส่วนอื่นไปปลูกถ่ายทดแทนเนื้อเน่าที่เลาะออก ทำให้เกิดแผลเป็นน่าเกลียด บางรายถูกตัดขา เสียโฉมติดตัวตลอดชีวิต ต้องทนทุกข์ทรมานไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติสุข ได้รวมตัวกันจำนวน 16 คน ฟ้องเป็นคดีกลุ่มหรือการรวมกลุ่มฟ้องบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีในประเทศไทย โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นเวลากว่าจะ 2 ปี แล้ว และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นี้ ได้มาที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ว่า จะรับเป็นคดีกลุ่มหรือไม่ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของศาล

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กล่าวอีกว่า การฟ้องคดีนี้เป็นการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคระหว่างศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น คดีนี้เป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) เป็นการดำเนินคดีที่มีผู้เสียหาย 2 คนขึ้นไป โดยได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองทุกคน จะประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยเยียวยาเฉลี่ยกันอย่างเหมาะสม ลดปริมาณคดีที่จะสู่ศาล ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตรจำนวน 16 คนยื่นฟ้องเป็นคดีกลุ่มที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ 20 ธันวาคม 2562 ทางฝ่ายจำเลยเลื่อนนัดมาเรื่อยๆ เป็นเวลานาน จนนัดไต่สวน 22 กรกฎาคม 2563 ศาลแถลงว่า พยานหลักฐานมีเพียงพอที่จะรับพิจารณา จึงงดไต่สวนและนัดฟังคำสั่งว่า จะรับเป็นคดีกลุ่มหรือไม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ไปดำเนินคดีสามัญทั่วไปที่ไม่ยุ่งยาก สะดวกมากกว่า ใช้เวลา 7 เดือน 24 วัน ต่อมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล

“วันนี้ เมื่อช่วงเวลา 10.00 น. ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งรับเป็นคดีกลุ่ม โดยใช้เวลา 2 ปี หลังจากนี้ไปทางกลุ่มผู้เสียหายจะได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นคดีแรกที่เกษตรกรที่รวมกลุ่มฟ้อง หลังจากที่ประเทศไทย มีการห้ามหรือแบนการใช้สารเคมีการเกษตร 3 ชนิดไปแล้ว เชิญชวนผู้บริโภค เกษตรกร ติดตามคดีนี้ต่อไป” นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กล่าวย้ำในตอนท้าย

#อีสานเดลี่ออนไลน์