หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ท้องถิ่นเมืองลุ่มภูจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ส่วนราชการ ชุมชน จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู
วันนี้( 21 กันยายน 2563) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำห้วยเชียง วัดศรีคูณเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบจ.หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผู้ต้องขังชั้นดีจากเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในทำกิจกรรมจิตอาสา โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ทรงห่วงใยประชาชนเป็นสำคัญและทรงพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำ


ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่อาศัยอยู่ริมน้ำและลำน้ำมีปัญหาเช่น ปัญหาผักตบชวา หรือปัญหาน้ำเน่าเสีย จังหวัดละ 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงร่วมกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบคือ ชุมชนลำน้ำห้วยเชียง เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อวางแผนดำเนินงาน จิตอาสาในพื้นที่โดยจะดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดจอกแหน ภายในลำห้วย ตลอดจนบริเวณสองข้างทาง จะช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำสามารถใช้ประโยชน์จากลำห้วยในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู