ขอนแก่น-ขนส่งเมืองหมอแคนจัดขบวนแห่ป้ายทะเบียนสวย“ขฉ”(ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก)เชิญชวนให้ร่วมประมูล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่สาขาอำเภอชุมแพ,สาขาอำเภอบ้านไผ่ ,สาขาอำเภอพลและสาขาอำเภอน้ำพอง ไหว้ศาลหลักเมืองขอนแก่น ศาลเจ้าปู่เถ้ากงม่า เพื่อเป็นศิริมงคล พร้อม ออกประชาสัมพันธ์ โดยใช้รถแห่รอบเมืองขอนแก่น แจกแผ่นพับและเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขฉ”(ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก)ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น