ขอนแก่น-“โนอึล” ไม่กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ยังรับไหว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ แจ้งสถานการณ์อุทกภัยในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ จากอิทธิพลพายุโชนร้อน “โนอึล”

วันนี้ (20 ก.ย.63) นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ได้ติดตามสถาณการณ์น้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุการเกิดอุทกภัยจากอิทธิพล พายุโชนร้อน “โนอึล” ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกปานกลาง วัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ วันที่ 17 – 20 ก.ย.63 ของสถานี CU01 เขื่อนจุฬาภรณ์ 128.0 มม. สถานี TU09 น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ 66.0 มม. และสถานี TU08 ยอดภูกระดึง 187.0 มม. ระดับน้ำอ่างน้ำพรมฯ วันที่ 20 ก.ย.63 ระดับ+ 240.746 ม.รทก.ปริมาณ 4.013 ล้าน ลบม. เพิ่มขึ้น 2.469 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเชิญ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำเชิญ ระดับน้ำสูงขึ้นอาจท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเชิญ ในเขต อ.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.คอนสาร อ.ภูเขียว อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ส่วนปริมาณน้ำในอ่างน้ำพรมสูงขึ้นไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อยู่