ขอนแก่น-ทหารช่วยตัดต้นไม้ใหญ่ล้มทับ ศาลาที่พักสงฆ์วัดสว่างโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ

“กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย” กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ

‌‌วันนี้ (19 ก.ย.63) “กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย” กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยการอำนวยการของ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่8 ได้มอบหมายให้ ร้อยโท ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เข้าปฏิบัติการที่บริเวณวัดสว่างโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยต้นไม้ใหญ่ล้มทับศาลาที่พักสงฆ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุ “โนอึล” โดยการเข้าให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจากการประสานงานของนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ การปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่นๆ ในพื้นที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ โทร : 043 391 001 , 093 337 5314 ร้อยโท ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น