ขอนแก่น-นายกทต.โนนทองตรวจสอบลำน้ำเชิญเน่าเสีย กลิ่นเหม็น ปลาตาย


วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.50 น. เทศบาลตำบลโนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
นางสงกรานต์ โสภาศรี นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเหตุลำน้ำเน่าเสียปลาตายโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่
ตรวจสอบแล้วพบว่า ประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ บ้านกุดแคน หมู่ 8 ตำบลโนนทอง พบว่า น้ำก่อนประตูระบายน้ำมีกลิ่นเน่าเหม็น ปลาตาย มาติดที่ประตูระบายน้ำ ส่วนน้ำที่อยู่หลังประตูระบายน้ำ เป็นปกติไม่มีความผิดปกติ จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ มาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไป
จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนได้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านมาถึงลำนำเชิญซึ่งตอนนี้มีน้ำไหลมามากกว่าหลายวันที่ผ่านมาและเหนือประตูระบายน้ำขึ้นไปประมาณ3กิโลเมตรมีโรงงานน้ำตาลของบริษัทหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งโรงงานแห่งนี้ได้ผลิตไฟฟ้าชีวมูลเพื่อขายให้กับไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยและมีบ่อบำบัดน้ำเสียใกล้กับลำน้ำเชิญซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศทำให้น้ำเสียซึ่งต้องรอหน่วยงานทางอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบอึกทีหนึ่ง