นครพนม(ชมคลิป)กำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่ 22 ขึงแนวลวดหนามสกัดแรงงานต่างด้าวและขบวนการยาเสพติด

กำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่ 22 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ยังคงออกลาดตระเวนคุมเข้มตามแนวชายแดน และขึงลวดหนามตามช่องทางลงริมฝั่งแม่น้ำโขง ป้องกันการกระทำผิดตามเงื่อนไขแนวชายแดน

พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 22 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลในสังกัดออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่โพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รวมทั้งออกลาดตระเวนตามจุดต่างๆ ที่เป็นเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าว ที่มักจะใช้เส้นทางผ่านเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติ ทำให้ต้องเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้กองร้อยทหารพรานที่ 2110 ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ยังได้นำลวดหนามไปขึงปิดกั้นตามช่องทางที่สามารถนำรถยนต์ลงไปถึงริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมทั้งช่องทางธรรมชาติที่เป็นจุดเสี่ยง และจุดเพ่งเล็งต่างๆ เพื่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดน นอกจากจะเป็นการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ซึ่งอาจจะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศแล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นการกระทำผิดตามเงื่อนไขแนวชายแดน รวมทั้งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วย.