ขอนแก่น-โรงพยาบาลสิรินธร คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ด้วยผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ

วันนี้ (16 กันยายน 2563) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยแพทย์หญิงปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ แพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ด้วยผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ เป็นนวัตกรรม บริการเปลี่ยนชีวิต การพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิตในประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริง ในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน การพัฒนาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแห่งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้บริการประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น