หนองบัวลำภู(ชมคลิป)คำแสนวิทย์ฯร.ร.ต้นแบบศึกษาดูงานว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2


วันนี้(10 ก.ย.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 49 คน ซึ่งในระยะที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานการพัฒนาศึกษาในสภาพจริง
ดร.สุขเกษมฯกล่าวว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นจุดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีกำหนดการพัฒนาเป็น 3 ระยะ สำหรับระยะที่ 1 เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ในสภาพจริง และระยะที่ 3 เป็นการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา
สำหรับระยะที่ 2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและเป็นต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาในหลายๆด้านทั้งกิจกรรมลูกเสือ การแข่งขันทักษะในระดับโลกและความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้ง 4 ด้านและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้สภาพจริงของผู้รับการพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ จากนั้นวิทยากรพี่เลี้ยงได้นำผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษาดูงานทั้ง 4 งานได้แก่งานบริหารงานบุคคล งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป และงานงบประมาณ ตลอดจนนวัตกรรม การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ดร.สุขเกษมฯกล่าวในที่สุด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู